Organisation

Struktur giver mig overskud - både i IT-projekterne og fritiden

Når du møder Jørgen, er du ikke i tvivl om, at han er en mand, der hviler i sig selv. Det skyldes blandt andet, at han finder ro i den struktur, som han skaber for sig selv og andre.

At strukturere hverdagen falder Jørgen naturligt - og det praktiserer han i Visma Consulting og i sin fritid, hvilket både den lokale håndboldklub og ejerforeningen har nydt godt af. At skabe struktur er en egenskab, der ikke bare giver Jørgen ro i hverdagen, men som også hjalp ham til at komme fysisk ovenpå igen efter et kræftforløb.

Fra moms og afgifter til it-projekter

Jørgen arbejder som Team Lead på et af Visma Consultings større projekter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Hans rolle dækker over projekt-, forretnings- og personaleansvar for et team, der skaber BI og datadrevne løsninger. Med BI bruges data til at skabe indsigt, der kan træffes beslutninger ud fra. En metode, der også kan ses som en måde at skabe struktur på.

BI er i dag en populær teknologi - men tiden og teknologierne var noget helt andet, da Jørgen begyndte på arbejdsmarkedet i 1982, før der var noget, der hed PC’er eller IT. Jørgen er oprindelig uddannet tjenestemand i Toldvæsenet (i dag SKAT), hvor han nåede at have 25 års jubilæum.

Gennem de 25 år rykkede Jørgen sig langsomt væk fra moms, afgifter og skat henimod projektledelse af IT-projekter. Selv peger Jørgen på, at det skyldes en god kombination af interesse, kompetencer og tilfældigheder.

“I 1985 fik vi én enkelt PC i Direktoratet, hvor vi blandt andet skulle omdanne oplysninger på papir til data - og det fik jeg ansvaret for”, fortæller Jørgen, der var meget nysgerrig på, hvad man kunne med sådan en “maskine”.

“Efterfølgende blev jeg sat i spidsen for at udvikle kontrolmetoder for datarevision, og til sidst blev jeg projektleder på SKATs Data Warehouse… Ja, det er svært at forestille sig en tid uden internet og mobiltelefoner - men det var der altså ikke”, siger Jørgen med et stort smil.


Når et arbejde giver mening

Jørgen er langsomt blevet mere og mere teknisk gennem sin karriere. En karriere, som også har ført ham til rollen som Team Lead i Visma Consulting. Men trods den tekniske kunnen er der ingen tvivl om, at hans kompetencer ligger inden for at skabe struktur, overblik og menneskelige relationer.

“Jeg er super struktureret og kan hurtigt nedbryde problemstillinger og skabe et fælles billede af det, der skal løses”, fortæller Jørgen. Han fremhæver også, at han altid vil have et job, der er baseret på kombinationen af at få et team til at fungere under nogle overordnede ønsker samtidig med, at kunden rådgives på bedste vis og får sine ønsker opfyldt”.

“Jeg tror, at rigtig mange helt naturligt ender med at arbejde med noget, de er gode til. Men ét er at være god til det, det er også vigtigt, at man kan lide dét, man laver - den kombination er jeg så heldig at have”, siger Jørgen og tilføjer, at det også er en af de vigtigste opgaver for en leder at kunne spotte de to elementer hos en medarbejder og matche det op med nogle af virksomhedens opgaver.

“Der er ingen tvivl om, at vi i Visma Consulting har en kultur, der gør, at alle åbent kan fortælle om deres faglige ønsker, hvis man eksempelvis ønsker nye udfordringer i vores virksomhed”, siger Jørgen.



Selvom det tager tid, kan det også give energi

Jørgen har altid været typen, der har kastet sig over frivilligt arbejde i fritiden. Da hans børn gik til håndbold, bakkede han dem op ved at tage med dem i håndboldklubben flere gange om ugen. “Pludselig gik jeg fra tilskuerrækken til at blive træner, holdleder, kasserer og til sidst formand. En rejse, der helt naturligt sker, når man er engageret”, fortæller Jørgen.

Det har siden hen resulteret i, at Jørgen har lagt mange kræfter i Frederikssunds Håndboldklub, også efter børnene er blevet voksne og ikke spillede i klubben længere. “Det er blandt andet blevet til, at jeg har stået i spidsen for flere lokale arrangementer og koncerter, hvor drivkraften uden tvivl har været at se 150 hjælpere møde op og vide præcis, hvad deres roller har været, og bare se det hele klappe”.

Jørgen har dog for nylig valgt at stoppe i klubben og give plads til nye kræfter. I stedet er han nu blevet indsluset som formand i den ejerforening, som han i dag bor i. “Jamen det kom sig af et møde, hvor nogle fik øje på, jeg havde et godt overblik og pludselig var jeg den, der var dén”.

Det frivillige arbejde har naturligt fyldt meget af Jørgens fritid, som for nogen kan lyde som en stor mundfuld - men ikke ifølge Jørgen selv. “Det bliver aldrig for meget at lave noget, der giver en energi”.

Energi er også omdrejningspunktet for Jørgen i hans arbejde hos Visma Consulting, hvor han aldrig har oplevet at stå op og have følelsen af ikke at vil på arbejde. “Jeg kan da have opgaver, jeg synes, er svære, eller som jeg er bekymret for, men det afholder mig aldrig fra at tage afsted. Så længe man er åben omkring udfordringer over for alle parter, så bliver det aldrig et problem”, fremhæver Jørgen.


Med åbenhed kommer vi langt

Åbenhed er et område, Jørgen flere gange understreger som en vigtig del af kulturen på en arbejdsplads. Selv oplevede han at finde ro i at kunne være åben overfor sine kolleger, da han for et par år siden var ramt af kræft. “Det er et chok, man ikke kan forberede sig på, som fører mange overvejelser med sig. Men jeg kunne nemmere navigere i det ved at være åben omkring forløbet over for folk omkring mig - også mine kolleger. De skulle ikke tage hensyn, men det gav bare en god forståelse for mit arbejde i den periode”, fortæller Jørgen, som valgte kun at tage 14 dages sygemelding i forbindelse med en større operation. “Det passede mig bare godt at komme i gang igen”.

Og i gang kom Jørgen blandt andet med hjælp fra hans måde at skabe struktur på. “Strukturen hjalp mig - jeg kan ikke fungere uden den. Jeg gav mine uger farver efter kemoforløbet, så jeg kunne planlægge dem efter, hvad jeg havde energi til. På den måde kom jeg også fysisk i gang igen”. Det resulterede i, at bare et år efter operationen deltog Jørgen i et halvmarathon, og i dag løber han fire til fem gange om ugen. “Får jeg løbet, når jeg kommer hjem fra arbejde, har jeg bare mere overskud til resten af dagen. Det gør mig bare gladere - og det kan min kone også mærke”, fortæller Jørgen.

Mange vil uden tvivl kunne finde inspiration i måden, Jørgen går til tingene med krum hals på, samtidig med han bevarer roen og overblikket. En egenskab, som også gør ham stærk i at lede IT-projekter og være bindeled mellem forretning, kolleger og kunder, hvor han ikke har været bleg for at at lade sig inspirere af andre både fagligt og menneskeligt.

“Jeg har gennem hele min karriere bevidst suget inspiration til mig fra andre, jeg synes har gjort noget sejt - og det har været på alle områder lige fra teknisk kunnen, til kommunikation og lederskab”, afslutter Jørgen.

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87

Drag