Organisation

Tech Karrieredag for kvindelige gymnasieelever hos Visma Consulting i Carlsberg Byen

Kvinder er en mangelvare i it-branchen! Det er de fleste aktører i branchen bevidste om og gør derfor et stort arbejde for at tækkes de få kvinder, der er. Der er samtidig en udbredt enighed om, at vi skal hæve antallet af kvinder med en STEM-uddannelse i it-branchen.

Kvinder er en mangelvare i it-branchen! Det er de fleste aktører i branchen bevidste om og gør derfor et stort arbejde for at tækkes de få kvinder, der er. Der er samtidig en udbredt enighed om, at vi skal hæve antallet af kvinder med en STEM-uddannelse i it-branchen (STEM-uddannelserne dækker Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Når man ser nærmere på tallene, er der et generelt fald i optaget på disse uddannelser i forhold til 2020 med fem procent. Heldigvis ses der en stigning i optaget af kvinder på lige netop STEM-uddannelserne (kilde DI ). Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen var i marts 2020 ude at sige, at det skal være lige så normalt for en pige som en dreng at tage en it-uddannelse. Ministerens udmelding kom på baggrund af, at kvinder i dag kun udgør 20 procent på it-uddannelserne (kilde Dansk Erhverv).

Hos Visma Consulting føler vi et ansvar for at skabe rum for diversitet
Som en af Nordens førende it-virksomheder føler vi i Visma Consulting et stort ansvar for at være en inspirerende arbejdsplads, der leverer stærke it-løsninger, der er med til at forme det samfund, vi alle er en del af - og ikke mindst føler vi et ansvar for at skabe diversitet og rum for at øge andelen af kvinder i it-branchen. Derfor afholdte vi sammen med IT-universitet en Tech Karrieredag for at inspirere flere unge kvinder til at vælge en STEM-uddannelse.

Torsdag den 25. november tog vi imod 40 spændte kvindelige gymnasieelever fra Sydkysten Gymnasium. Dagens program bød på indlæg fra vores salgsdirektør Stine Fritsdal, to af vores graduates, Kim Ida Schild og Josephine Pedersen, Service Desk Manager Stine Gjetting-Stage samt en introduktion til det digitale kørekort af projektudviklingschef Stiig Berg Andersen.

Mødet med de spændende kvinder, som alle har forskellige indgange til it-branchen, satte tankerne i gang hos de unge kvinder.

Det kræver mere mod at være kvinde
Blandt andet gjorde salgsdirektør Stine Fritsdal et stort indtryk på de kvindelige gymnasieelever. Det var især Stines fremhævelse af at for, at vi i it-branchen fortsat kan designe it-løsninger til alle målgrupper, er det utrolig vigtigt at engagere flere kvinder i it:

“Vi er alle brugere af samfundets digitale løsninger, og derfor er diversitet i it-branchen vigtig, så vi får udviklet løsninger, der omfavner alles behov. Både forskellige aldre, kulturer, generationer, kompetencer - og køn. For hvis de fx kun er mænd, der designer de it-løsninger, vores samfund bygger på, så henvender de sig også kun til mænd. ”

Øget diversitet i it-branchen står højt på agendaen hos de fleste it-virksomheder, også hos Visma Consulting. Derudover lagde Stine Fritsdal i sit oplæg vægt på, at kvinder skal stole på sig selv, tage ud og få luft under vingerne; gå på opdagelse i ny kultur - det danner nemlig fundamentet for et godt indre kompas. Men vigtigst af alt: Enhver skal kunne se meningen i det arbejde, man udfører.

Stine sluttede af med et råd til de kvindelige gymnasieelever:

“Det er vigtigt at være modig, og nogle gange kræver det ekstra mod at være kvinde, men hvis man tror på sig selv, så kan man sagtens lykkes med det, man drømmer om”.

Ny fortælling om it-branchen
I løbet af dagen blev gymnasieeleverne præsenteret for en case, hvor de skulle designe en fælles applikation indeholdende både det digitale sundhedskort og kørekort. Formålet var at få vist de kvindelige gymnasieelever, at it er en spændende branche at arbejde i med mange elementer og udfordringer i. Derudover inspirerede både Stine Gjetting-Stage med fortællinger om sin hverdag og de to unge graduates Kim Ida Schild og Josephine Pedersen med deres oplevelser som yngre kvinder de fremmødte gymnasieelever.

De unge kvinder fra Sydkysten Gymnasium var alle enige om, at de havde fået øjnene op for en branche, de sagtens kunne forestille sig at arbejde i:

“Det var spændende, vi fik et indblik i, hvad det vil sige at arbejde i it. Jeg er blevet inspireret til at overveje noget inden for it. Det er i hvert fald en mulig vej, der kunne være rigtig spændende at gå. Det var fedt at få indblik i, at det er mere end bare at sidde bag en computer. Man kan få lov til at være kreativ, og at dagene ikke altid er ens“, lød det fra en af deltagerne til arrangementet.

Indsigt og viden kan rykke flere over i STEM-uddannelserne
En lille sjov detalje fra dagen er, at i begyndelsen af dagen var det kun en tredjedel af de unge kvinder, der overvejede en karriere indenfor it, men efter flere inspirerende oplæg og en case, hvor de selv fik lov til at danne sig en forståelse af at arbejde med it, så overvejede over halvdelen af gymnasieeleverne en karriere indenfor it i slutningen af dagen.

Som it-virksomhed er det opløftende og inspirerende, at indsigt og dialog i øjenhøjde kan præge en masse unge kvinder til at overveje og forhåbentlig vælge en STEM-uddannelse og dermed medvirke til at skabe mere diversitet i it-branchen.

Og her kommer det gode, gamle budskab fra Pippi Langstrømpe helt til sin ret:

"Det har jeg ikke prøvet før. Så det kan jeg sikkert godt".

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87