Organisation

Visma Consulting og Devoteam i stærkt set-up på SKI aftaler

Der var masser af stolthed og glæde over igen at være blandt de udvalgte leverandører på SKI-aftalen 02.17, og en mindst lige så høj grad af stolthed over at være kommet ind som ny leverandør på SKI 02.15. Begge aftaler sker i et konsortie med Devoteam og giver mulighed for at byde ind med helstøbte it-løsninger. Stoltheden kommer især af flotte placeringer i evalueringen, hvor kvalitet fremhæves.

I en stærk konstellation er Visma Consulting og Devoteam Management Consulting kommet gennem nåleøjet som leverandører på både SKI 02.15 og SKI 02.17 under hhv. Devoteam Konsortiet og Visma Konsortiet. Dermed er vi udvalgt til at levere både rådgivnings- og konsulentydelser på to af de mest anvendte SKI aftaler, som giver de offentlige danske organisationer mulighed for at købe konsulentbistand på timebasis.

Nogle af de mest anvendte SKI-aftaler

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) står for ca. 50 rammeaftaler, der typisk løber over en fire-årig periode. Blandt disse er SKI 02.15 og 02.17, som ligger under Konsulent-området - dét område, som med 21 % har den procentvise største rammeaftaleomsætning.

-På SKI-aftalen kan den offentlige sektor gennem direkte tildeling købe it-konsulenter på timebasis til forskellige it-projekter. Leverandørfeltet består af erfarne konsulentvirksomheder, der på 14 ydelsesområder kan bistå det offentlige i forbindelse med fx it-systemdrift, udvikling af ny funktionalitet eller databehandling, siger Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.

Stolthed over leverandør-tildelingen og den flotte evaluering

Ifølge salg- og marketingdirektør i Visma Stine Fritsdal er det et stort privilegium at være blandt de 15 leverandører på både 02.15 og 02.17. Samtidig giver det også Visma mulighed for at bringe medarbejdere fra de Visma-relaterede virksomheder Kapacity, Mind4IT, Co3, IMS, Visma Local Government, TIMEmSYSTEM og IT Minds i spil, med de mange dygtige kompetencer, i Visma familien.

Netop muligheden for at inddrage en stor grad af egenproduktion til at løse opgaverne fra potentielle SKI-kunder viser, hvor agil og innovativ Visma er blevet både i Danmark og på tværs af landegrænser. Det betyder helt konkret, at det altid er med udgangspunkt i den nyeste teknologi og mulighed for at trække spidskompetencer ind omkring blandt andet Artificial Intelligence, Machine Learning, digitale brugerrejser og digitalisering af arbejdsgange med XFlow i en skarp førerposition. I et mix med de mest talentfulde nyuddannede, står Visma utrolig stærkt indenfor udvikling af skræddersyede it- og applikationsløsninger.

-Jeg ser meget frem til sammen med Devoteam at byde ind på både it-rådgivning og konsulentydelser og forventer, at vi sammen forbliver en stærk aktør på området. SKI 02.17 har vi været på tidligere, og den fortsætter vi på i nye rammer med Devoteam. SKI 02.15 er ny for os, så den glæder vi os til at kunne byde ind på. Og så er jeg da stolt over, at vi i vores set-up med Devoteam opnår en flot 1. plads i evalueringen under KMV-området (Kompetencer/Metoder/Værktøjer) og en 3. Plads under Kvalitet, Det viser tydeligt styrken af vores fælles kernekompetencer og summen af dygtige medarbejdere fra vores eget øko-system, lyder det fra Stine Fritsdal.

Et samarbejde bygget på samme værdigrundlag

Samarbejdet med Devoteam er etableret for at ramme bredere blandt kundeskaren i den offentlige sektor. Devoteam og Visma kommer med sammenlignelige værdiggrundlag, men med forskellige indgangsvinkler til at hjælpe kunden - og derfor vil kunderne opleve meget helstøbte løsninger samt ansvarlig og dedikeret udvikling af de konkrete opgaver. Devoteam har årelang erfaring indenfor management konsulent-rollen med at analysere og tage udgangspunkt i de eksisterende problemstillinger og udfordringer, mens Visma kommer med de dybe it teknologier, værktøjer og mange års erfaring med udvikling af digitale løsninger til den offentlige sektor.

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87

Drag