Financials

Visma publicerer årsrapport og bæredygtighedsrapport for 2023

Rekordhøj omsætning, stærk kundetilvækst og fortsat geografisk ekspansion.

Visma opnåede en rekordhøj omsætning på 2,4 milliarder euro i 2023, en vækst på 16 procent i forhold til 2022. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) endte på 705 millioner euro, en stigning på 20 procent sammenlignet med året før. Koncernen betjente mere end 1,7 millioner kunder i Europa og Latinamerika ved udgangen af året, en stigning på mere end 300.000 sammenlignet med 2022.

Se højdepunktene og download årsrapporten her.

“Visma leverede stærke resultater og yderligere ekspansion i 2023 til trods for stigende global usikkerhed knyttet til både militære konflikter og lavere økonomisk vækst. Dette

reflekterer i stor grad behovet for vores løsninger både i gode og dårlige tider. Vi leverer forretningskritisk software til privat og offentlig sektor og støtter vitale funktioner, som muliggør et velfungerende og fremgangsrigt samfund,” udtaler Merete Hverven, koncernchef i Visma.

Indtægter fra abonnementsbaserede softwareløsninger (SaaS) stod for 72 procent af Vismas totale omsætning i 2023, sammenlignet med 68 procent i 2022.

"Mere end 86 procent af Vismas omsætning kommer nu fra moderne, cloudbaserede produkter og tjenester, hvilket understreger konkurrencefordelen, vi har skabt ved at satse tidligt på cloudteknologi," udtaler Hverven.

Vismas stærke udvikling blev anerkendt i slutningen af december 2023, med en aktietransaktion, som værdiansatte selskabet til 19 milliarder euro.

Nye horisonter

I tillæg til rekordhøj organisk salgsvækst, var opkøb igen en vigtig vækstfaktor for Visma i 2023, med i alt 32 gennemførte transaktioner.

Enkelte opkøb styrkede koncernens position i eksisterende markeder, såsom Silverfin i Belgien, en ledende leverandør af bogføringssoftware. Andre opkøb markerede Vismas første indtræden i nye lande, såsom Moloni i Portugal og Payday i Island.

“Vi har nu udvidet vores softwarevirksomhed til 31 lande, og vi forventer at plante endnu flere Visma-flag i de kommende år. Gennem konstant deling af viden og bedste praksis mellem mere end 180 Visma-selskaber udnytter vi vores position som det største SaaS-netværk i Europa,” udtaler Hverven.

Visma investerede i alt 495 millioner euro i produktudvikling i 2023, svarende til 21 procent af koncernens totale omsætning. Et centralt mål i dette arbejde er at forenkle og automatisere forretningskritiske processer, og her spiller kunstig intelligens en stadig vigtigere rolle for at skabe merværdi for kunderne.

Der pågår for tiden tæt på 200 AI-initiativer i koncernen. Flere af dem har allerede resulteret i nye produkter og funktioner og gør, at både Visma og vores kunder kan arbejde smartere og mere effektivt.

Nye perspektiver

I dag lancerer Visma også sin bæredygtighedsrapport for 2023, som beskriver koncernens indsats på dette vigtige område.

Se højdepunktene og download bæredygtighedsrapporten her.

I 2023 opdaterede Visma sin bæredygtighedspolitik med etablerede mål for alle væsentlige temaer, inklusive klimamål, som er på linje med 1,5 gradersmålet. Dette indebærer en halvering af selskabets scope 1- og markedsbaserede scope 2-udslip inden 2030 og et mål om at nå netto nul inden 2040.

Medarbejderengagementet i Visma forblev højt i 2023 med målinger som placerer selskabet blandt de øverste 5 procent i tech-industrien. Inden for kategorierne "Mangfoldighed & Inklusion" og "Sundhed & Velvære" er Visma rangeret blandt de øverste 10 procent.

“Vismas vision er at forme samfundets fremtid gennem teknologi, og bæredygtighed er en integreret del af, hvordan vi opererer på tværs af alle vores markeder. Vi vil fortsætte med at investere i vores medarbejdere og fremme en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. Samtidig ønsker vi at være en drivkraft for at støtte mere bæredygtig praksis gennem hele værdikæden for software,” udtaler Hverven.

Nøgletal i millioner euro 2023 2022 Ændring
Omsætning 2.392 2.056 +16%
EBITDA 705 587 +20%
Justeret nettoresultat 391 330 +18%

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87