Gå til hovedsiden

Big Data i organisationer – Fire spørgsmål ledelsen bør stille sig selv

Big Data er ikke noget man bare tager i brug; det bør drives frem af en velovervejet proces, hvis man skal opnå positive og varige ændringer.

Skrevet af Erik Amit Nordlie

Big Data i organisationer

To vigtige variabler er at organisationen er bevidste om, hvorfor de vil bruge Big Data og ledelsen skal være klar over hvilke udfordringer de står overfor hvis de vælger at gå ned af den vej.

Fire spørgsmål ledelsen bør stille sig selv

Spørgsmål #1:
Hvad kan vi drage nytte af at vide, som data kan fortælle?

  1. Bedre beslutningsgrundlag, fordi man kan gå fra ”hvad tro vi” til ”hvad ved vi” og dermed ændrer organisationen sig fra at være styret af antagelser til at være datadrevet.
  2. Opdage ny (skjult) indsigt, fordi man kan begynde at finde sammenhænge, som hidtil ikke har været mulig.
  3. Automatisering af forretningsprocesser. Store produktionsvirksomheder kan ved hjælp af Big Data få en tydeligere og mere sammenhængende oversigt over værdikæden, fra råvarer kommer ind gennem produktionsprocessen og til logistikken, der sørger for, at varen bliver leveret ud til kunden. Hvor opstår flaskehalse, hvordan optimerer vi processerne?

Spørgsmål #2:
Hvor finder vi data?

Det datagrundlag der skal bruges for at opnå indsigt skal gøres tilgængeligt. De fleste organisationer har en god mængde data i egne systemer (både struktureret som i salgs- og økonomisystemer) og gennem eksterne kilder (statistikbureau, finansielle institutioner, kreditvurderingsselskaber, sociale medier osv.).

Spørgsmål #3:
Hvordan skal data/information produceres?

Data skal indsamles, aggregeres, behandles og rapporteres til forskellige interessenter – både internt og måske også eksternt. Her er der flere aspekter, der skal overvejes nøje så som hvilken teknologi der skal anvendes, løsninger, ekspertise og applikationer. I mange tilfælde mangler organisationer de nødvendige færdigheder internt og må derfor foretage en vurdering om de skal tilegne sig færdighederne internt eller hente ekspertisen udefra (”make or buy”).

Spørgsmål #4:
Hvordan skal resultaterne af datafangsten kommunikeres?

I værste fald bliver producerede rapporter liggende i en indbakke som pdf-fil, eller i bedste fald pumpes indsigt fra Big Data ud til den enkelte ansatte, som har frihed til at agere ud fra det (f.eks. en sælger som automatisk får genereret et dashboard med KPI’er for en potentiel eller eksisterende kunde). Det handler lige så meget om at give topledelsen indsigt, som at give organisationen mulighed for at handle baseret på den indsigt man opnår. På den baggrund er det afgørende at gøre god information tilgængelig på en måde, som er forståelig for modtageren. Visualisering af data nævnes ofte, som en forholdsvis nem måde at sikre, at flere mennesker forstår, hvad de ser. Man bør fortælle historier med visualisering. Hans Rosling, den svenske statistiker, er en af de dygtigste til at formidle komplekse statistik-baserede budskaber på en måde, der er let at forstå for de fleste.

Det er ofte i spørgsmål 3 og 4 (og i en vis grad 2), at eksterne konsulenter fra Visma Consulting kan være til hjælp.

Mest læste