Gå til hovedsiden

Det Digitale Vand og forretningsmodellering

Det er dæleme imponerende, som den danske vandsektor har taget de offentlige tendenser angående digitalisering til sig. Det er ikke hver dag, man er så privilegeret at deltage i en hel sektors fælles opstart på et virkeligt meningsfuldt digitaliseringsarbejde. Det Digitale Vandselskab holdt her d. 25. januar 2012 sit kick-off i Skanderborg med deltagelse af brancheorganisationer, vandselskaber og leverandører.

Der var troppet ganske mange op – en 70-80 stykker. Og det er flot i den sammenhæng. Kick-off dagens slogan var “Digitalisering skal i fokus”. Først gik Svend K. Hansen fra Københavns Energi, som er formand for Det Digitale Vandselskab, på og understregede det skarpe budskab som dannelsen af denne arbejdsgruppe under DANVA er. Nu er der en sektor med damp på! Digitaliseringens gevinster skal høstes i fællesskab og ved åben dialog.

Vandsektoren har ganske meget styr på data. De har ved et omfattende arbejde defineret tre datamodeller: DANDAS og DANVAND og D&V – som modellerer hhv. forsyningsvand, spildevand og drift & vedligehold. Ganske imponerende. Men nu skal der tages skridtet videre og bl.a. derfor er DDV nedsat.

Vi havde fået invitationen gennem sektionslederen i Teknologi & Innovation hos Københavns Energi: Finn Asmussen. Min kollega, Carsten Olsen, og jeg var blevet bedt om at fortælle om nogle af vores erfaringer med forretningsmodellering, specielt for kunder, som ligesom vandsektoren er rigtig tunge på data. Vi var ét af indslagene med inspiration udefra, og derfor lidt spændte på om oplægget gav mening for deltagerne. Men vi kunne have sparet os for bekymringer, da forsamlingen var helt med på nødvendigheden og nytten af at modellere sin forretning, når man skal digitaliserer. Før vores indslag fortalte den dynamiske Karina Topp fra Aarhus Vand om deres projekt med begrebsmodellering og arbejdsprocesser. Karina med kolleger har virkelig forstået at lave deres forretningsmodellering forståelig for interessenterne. Det er jo een af udfordringerne, som skal takles, nemlig hele det kommunikative aspekt. Hun viste overskueligt tegnede procesdiagrammer, som en interessent uden teknisk baggrund kan forstå. Super!
Dette arbejde i regi af Aarhus Vand var meget i tråd med vores indlægs pointer.

Forretningsprocesser

I Visma Consulting arbejder vi med et enkelt metodeapparat til hurtigt at opbygge det rette grundlag for at kunne modellere forretningsprocesserne. Man kan gøre så meget, og tit komme til at gøre for meget. Vi anbefaler at arbejde med to indledende modelleringer før forretningsprocesserne, nemlig en interessentanalyse og en specifikation af hændelser. Interessenter er alle parter, som det er relevant at tage hensyn til i ens verden, så som kunder, borgere, organisationer, ens egne medarbejdere osv. Hændelserne er de handlinger interessenterne foretager, der driver processerne i gang i virksomheden. Det kan også være de tidsmæssige episoder, så som at det nu er tid til at indberette til skat eller tid til et årligt eftersyn. Det er ganske overkommelige undersøgelser, som giver et rigtigt godt startskud til arbejdet, og som hjælper med at prioritere indsatsen.

Én af vores slides er gengivet herunder:

Sliden viser rækkefølgen i modelleringsarbejdet, og understreger at begrebsarbejdet er grundlaget for arbejdet. I både interessent-, hændelses- og procesdelen er det absolut nødvendigt at have begreberne defineret og forstået – ellers kan man ikke formulere sig og have en fælles forståelse. Det gode forhold mellem vores indlæg og DDV’s aktuelle situation er netop, at DDV har så godt styr på begreberne. Jeg ved godt, at der arbejdes med en konsolidering af de forskellige modeller til én model, men det ændrer ikke ved at vandmændene og -damerne i denne arbejdsgruppe har et rigtigt godt grundlag for at modellere processerne på begrebernes faste grund.

Så det var en god dag i Skanderborg, med det første skridt til en hel sektors prioritering af digitalisering. Vi ønsker DDV og hele sektoren en sikker høst af gevinsterne ved digitaliseringen!

Mest læste

  • Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

    Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.