Gå til hovedsiden

En stor barriere for yderligere digitalisering bliver fjernet

En af de rigtig store barrierer for en fuld digitalisering af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne ser nu ud til at være på vej i graven! Justitsministeriet har den 2. marts 2012 meddelt, at de vil igangsætte et lovgivningsarbejde, som skal sikre muligheden for, at afgørelser til borgere ikke fremover skal underskrives med en fysisk underskrift. Det vil gøre en forskel i digitaliseringen!

I dag er det sådan, at f.eks. en e-mail, eller anden digital kommunikation mellem myndighed og borger ikke kræver en underskrift. SKAT har også så sent som den 23.12.2011 vedtaget følgende for skrivelser fra SKAT: “I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 784 af 24. juni 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2011 fastsættes, at årsopgørelser, forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer, ejendomsværdi meddelelser, meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer samt underretninger efter skatteforvaltningslovens § 20 kan udsendes uden underskrift og i retlig henseende være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.”

For andre myndigheder gælder fortsat, at et brev sendt  med posten kræver en underskrift. Det lyder umiddelbart til at være nemt for sagsbehandlere m.m. at skelne – sender jeg brevet med posten, eller er det en e-mail? Men, så enkelt er det ikke længere. Allerede i dag har flere myndigheder indført Output Management systemer, hvor modtageren selv vælger om post skal modtages digitalt – f.eks. i den Digitale Postkasse, eller som e-mail – eller som brevpost. Derfor ved sagsbehandleren faktisk ikke på forhånd, om det bliver en digital eller analog kommunikation. Dertil kommer, at der med indførelse af Fjernprint projektet bliver meget langt (målt som fysisk afstand) fra sagsbehandler til print, kuvertering og forsendelse, så det fysisk er umuligt at underskrive et brev.

Justitsministeriet meddeler, at det derfor vil igangsætte et arbejde med henblik på at indsætte en bestemmelse i forvaltningsloven, der gøre det muligt at fravige kravet om personlig underskrift. Justitsministeriet har til hensigt at fremsætte lovforslag om underskriftskravet i folketingssamlingen 2012/13.

Så må vi bare håbe, at der kan samles et flertal i Folketinget for at vedtage lovforslaget, så denne vigtige barriere for yderligere digitalisering bliver fjernet!

Mest læste