Gå til hovedsiden

Husk at registrere dit selskab i Ejerregistret

87 % af de danske selskaber har endnu ikke registreret sig i det nye Ejerregister. Efter d. 15. juni 2015 vil dette medføre bøder.

Det Offentlige Ejerregister

Inden d. 15. juni 2015, skal alle danske selskaber registreres i Det Offentlige Ejerregister. Konsekvensen af ikke at registrere sig i tide, kan være en bøde.

Hvorfor et Ejerregister?

Indførelsen af Ejerregistret er en del af den selskabslov, der blev vedtaget i maj 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Med indførelsen af Ejerregistret vil Danmark i højere grad leve op til EU-reguleringen og anbefalingerne fra FN-organet FAFT, som skal modvirke hvidvaskning. Ejerregistret bidrager dermed til at skabe større tillid til de danske selskaber. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Fra d. 15, juni 2015 vil Ejerregistret være offentligt, og alle får således adgang til se selskabernes ejerforhold. Det skal skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

Hvem skal registrere sig?

Registreringspligten gælder for alle danske aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE).

En ejer skal registreres, hvis denne ejer 5 % eller mere af et selskabs kapital eller har 5 % eller flere af selskabets samlede antal stemmer. Både personer og selskaber skal registreres om ejere.

Du skal registrere og/ eller opdatere information om ejere:

  • Når et selskab stiftes
  • Hvis der sker ændringer i selskabets ejerforhold og dette betyder, at en eller flere af de følgende pct. grænser overskrides eller ikke længere overskrides: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret.

Hvordan registreres der?

Indberetningen til Det Offentlige Ejerregister kan ske på Virk.dk. Du får adgang til systemet gennem digital signatur eller medarbejderlogin.

Indberetningsfristerne er følgende:

  • For selskaber stiftet før d. 15. december 2014, skal indberetningen af ejerforhold eller panteret ske inden d. 15. juni 2015.
  • For selskaber stiftet efter d. 15. december 2014, har selskabet 14 dage fra stiftelsesdatoen til at registrere ejere og panthavere. Samme frist gælder ligeledes, hvis der sker ændringer i selskabets ejerforhold eller panthavere efter d. 15. december 2014.

Kilde: FSR – danske revisorer

Mest læste