Gå til hovedsiden

Lønsumsafgift

Hvis din virksomhed skal betale lønsumsafgift, er der fire metoder at beregne lønsummen efter. Hvilken af de fire metoder gælder for din virksomhed? Læs blogindlægget og bliv klogere.

Lønsumsafgift

Hvis din virksomhed skal betale lønsumsafgift, er der fire metoder at beregne lønsummen efter, men hvilke af de fire metoder gælder for din virksomhed?

Følgende spørgsmål bør afklares:

 • Skal din virksomhed betale lønsumsafgift?
 • Hvilke af de fire metoder for afgiftsberegningen skal din virksomhed anvende?
 • Hvad skal der indgå i grundlaget for lønsumsafgiftsberegningen?

Hvad er lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift, der pålægges virksomheder med salg af momsfri varer og ydelser.

Hvem er lønsumsafgiftspligtig

Virksomheden skal registreres for lønsumsafgift, når grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. over en periode på 12 måneder.

En del virksomheder kan undlade at lade sig registrere i opstartsfasen, fordi beregningsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr.

Såfremt virksomhedens beregningsgrundlag ikke overstiger 80.000 kr. skal der indberettes med et 0.

Følgende aktiviteter er som udgangspunkt lønsumsafgiftspligtige aktiviteter:
 • Undervisning
 • Sport
 • Kulturelle aktiviteter
 • Sundhedspleje
 • Avisimport og avisproduktion
 • Forsikringsvirksomhed
 • Finansielle aktiviteter
 • Lotteri og spil
 • Personbefordring i Danmark
 • Bedemandsvirksomhed
 • Selvstændige grupper
 Følgende aktiviteter er som udgangspunkt fritaget for lønsumsafgiftspligtige aktiviteter:
 • Folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
 • Undervisning ved folkeskoler og efterskoler
 • Undervisning ved folkehøjskole, efterskoler og husholdningsskoler
 • Specialundervisning
 • Gymnasial undervisning
 • Undervisning på musikskoler
 • Almen voksenuddannelse
 • Persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet
 • Museumsvirksomhed

Afgiftsgrundlag og satser

Hvem er omfattet?AfgiftsgrundlagetAfgiftssatser i procent 2016
Metode 4:
Virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder1.      Læger
2.      Tandlæger
3.      Fysioterapeuter, kiropraktorer, akupunktører ergoterapeuter
4.      Virksomheder der udfører persontransport her i landet
5.      Bedemænd
6.      Ejendomsmæglere
Lønsummen +/- skattemæssigt overskud eller underskud uden finansielle poster (med visse reguleringer).

Man skal lægge den lønsumsafgift til, som virksomheden i indkomståret har fratrukket ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Man kan modregne negativ lønsumsafgift fra tidligere år. Det er, når virksomheden i et år har et underskud, der er større end årets lønsum.

4,12
Metode 1:
Organisationer, fonde, foreninger og loger. Virksomheder med momsfri spilleaktiviteter. Offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud
Lønsummen6,37
Metode 2:
Virksomheder med finansielle hovedaktiviteter, uanset organisationsform
Lønsummen

Udgangspunktet er fordeling af lønsumspligtige aktiviteter og lønsumsfrie aktiviteter (momspligtige aktiviteter)– hvis virksomheden ikke foretager en tidsregistrering på de enkelte aktiviteter skal aktiviteterne fordeles efter en 60/40 fordeling – nye retningslinjer efter marts 2013

13,6
Metode 3:
Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser
Omsætningen fra salg af aviser3,54

Kilde: SKAT med tilretninger

Der er følgende frister for 2016 / resterende for 2015

Virksomheder der afregner efter metode 4

Metode 4: Lønsum +/- overskud eller underskud

AfregningsperiodeIndberetnings- og betalingsfrist
Når virksomheden har ansatte
2. kvartal 201615. juli 2016
Årsangivelse for indkomståret 1. januar – 31. december 201515. august 2016
3. kvartal 201617. oktober 2016
4. kvartal 201616. januar 2017
Når virksomheden ikke har ansatte
Årsangivelse for indkomståret 1. januar til 31. december 201515. august 2016

Kilde: SKAT med tilretninger

Virksomheder der afregner efter metode 1 og 3

Metode 1: Organisationer, fonde, foreninger, spil og visse offentlige virksomheder og Metode 3: Udgivelse og import af aviser

AfregningsperiodeIndberetnings- og betalingsfrist
2. kvartal 201615. juli 2016
3. kvartal 201617. oktober 2016
4. kvartal 201616. januar 2017

Virksomheder der afregner efter metode 2

Metode 2: Finansielle virksomheder med finansielle hovedaktiviteter

AfregningsperiodeIndberetnings- og betalingsfrist
Juni 201615. juli 2016
Juli 201615. august 2016
August 201615. september 2016
September 201617. oktober 2016
Oktober 201615. november 2016
November 201615. december 2016
December 201616. januar 2017

Visma Services Danmark A/S vil kunne rådgive på følgende områder

 • Tilrettelægge og planlægge virksomhedens aktiviteter for at minimere afgiftspligten
 • Tilrettelægge forholdene for at minimere de beløb, der skal betales i lønsumsafgift
 • Undgå efterbetalinger og bøder ved at sikre en korrekt og rettidig afregning

Mest læste