Gå til hovedsiden

Lokal vækst i en global verden

I Visma tager vi konkurrencen i branchen alvorligt og vi har lagt en strategi for, hvordan vi klarer os i en branche, hvor timepriserne er presset i bund og hvor flere og flere it-ydelser bliver outsourcet. Vi vil nemlig gerne være med til at bevare arbejdspladser i Danmark.

Investeringer i gode konsulentegenskaber giver vækst lokalt

Konkurrencen på it-udviklingsprojekter har i mange år været skærpet på grund af den outsourcing globaliseringen medfører. Som virksomhed har vi indset, at vi for at overleve i dette ekstremt konkurrenceprægede miljø må gøre en ekstra indsats for at ruste både vores forretning, men også vores medarbejdere til at kunne modstå dette.

Vi vil være med til at bevare arbejdspladser i Danmark

Vi oplever selv den hårde konkurrence gennem faldende timepriser på it-projekter og øget brug af near shoring. Vi har selv outsourcet en del udviklingsopgaver til vores kontor i Litauen, da vi ved at det ikke er alle opgaver der kan løses i Danamark til samme pris som i fx Litauen.

Det ligger os meget på sinde at bevare arbejdspladser i Danmark og endda samtidigt at skabe vækst i vores eget land. Det gør vi ved konstant at højne medarbejdernes kompetencer og på den måde skabe nye opgaver til dem, som er bedst egnet til ikke at blive outsourcet. Vi mener styrkelse af kompetencer og nærhed til kunden er de vigtige faktorer, der medvirker til at bevare arbejdspladser i Danmark.

Mange eksperter har udtalt sig om denne problemstilling og har ofte henvist til, at den måde vi som samfund skal bevare arbejdspladser på, er ved at specialisere og uddanne os i højere grad og blive et videnssamfund. Vi skal uddanne os mere og i højere grad forske. Hele ideen er, at vi skal placere vores ydelser højere i fødekæden, hvor lavtlønslandene har svære ved at konkurrere med os. Det er også en del af vores strategi.

Hvad gør vi?

I 2012 skærpede vi vores kompetencearbejde og dannede det vi hos os kalder: Faggrupper. Vi har i alt 9 faggrupper, der hver beskæftiger sig med lige præcis deres specifikke fagområde. Det kan være bestemte teknologier eller fx projektledelse.

Igennem faggrupperne bliver medarbejdernes kompetencer konstant styrket og opdateret, så de er ajour på de nyeste teknologier og tendenser. Der foregår også meget videndeling på tværs af grupperne og faggrupperne holder åbne møder, hvor alle medarbejdere i virksomheden er velkomne.

Og så har vi satset stort på en årlig intern fagkonference med eksterne oplægsholdere, som kommer og deler ud af deres viden på specifikke områder. Konferencen fungerer som et boost for medarbejderne – både hvad angår viden og det sociale sammenhold. Vi tager alle ud af produktionen og sætter dem sammen i læringsmiljøer væk fra dagligdagen. For en virksomhed der lever af de timer medarbejderne lægger på kundeprojekter, er dette en væsentlig og usædvanlig ting –  og ikke mindst dyrt! Dog mener vi at det er timer, der er godt givet ud..

Den interne fagkonference blev afholdt i Lyngby Kulturhus i september 2014. Konferencen løb over 1,5 dag, hvor medarbejderne blev opdateret på den nyeste viden inden for de arbejdsområder vi i Visma Lyngby beskæftiger os med.

Konferencen bød på to keynote speakers. Den første var Louise Opprud Jakobsen, Creative Lead hos Innovation Lab i Aarhus. Hun fortalte om de nyeste teknologier og tendenser med inspiration fra de store it-virksomheder i Silicon Valley, som for eksempel Google, Pixar og Facebook. Hun kom med et budskab om at ”change will never be this slow again” og tog os med på en tur til festivalen ”Burning Man” i Nevadas ørken, hvor hun lige havde været og kørt rundt i en førerløs bus.

Efter eftermiddagens tre spor med alt muligt teknisk guf for medarbejderne satte Sebastian Nybo skub i os med et højenergisk foredrag om forandringsledelse med praktiske forslag til hvordan vi implementerer revolutionære forandringer i vores hverdag.

Kompetenceudvikling og domænekendskab skaber vækst

Vi har erfaring for, at en del udviklingsopgaver ikke kan outsources, da de kræver et omfattende domænekendskab og viden om kundens forretning. Det kan fx være de mange komplicerede forretningsregler hos offentlige myndigheder, hvor en række love og regler skal overholdes og kendes for at kunne udvikle den rette løsning. Derfor gør vi meget ud af, at vi skal være tæt på kunden og nærmest kende deres forretning bedre, end de selv gør.

I Visma mener vi, at faggruppeinitiativet og den årligt tilbagevendende fagkonference er vigtige initiativer, der bidrager til et højt fagligt niveau. Initiativerne gør det muligt at levere flere ydelser og løsninger for vores kunder af en kvalitet, som ikke kan outsources. Vores konsulenter skaber værdi til kundernes forretning – dels ved at kende deres forretning til fingerspidserne og dels ved at kunne se præcist hvordan digitaliseringen kan foregå netop i deres situation. De kan rådgive på højt niveau – inden for de nyeste teknologier og ved brug af de nyeste metoder.

Vi arbejder videre!

I Visma Consulting arbejder vi videre med denne strategi, som har været en medvirkende faktor til, at vi det seneste år er vokset fra at være 120 medarbejdere til i dag at være 150. Årsagen til væksten er nemlig, at vores konsulenter har kompetencer som efterspørges i markedet.

Et nyt initiativ i rækken er en endnu større fagkonference i 2015, hvor vi vil slå os sammen med vores nordiske søskendevirksomheder, for at få et endnu højere niveau af videndeling og kompetenceudvikling til glæde for vores konsulenter og ikke mindst til glæde for vores kunder.

Læs mere om hvad vi arbejder med i Visma Consulting og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Mest læste

  • Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

    Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.