Organisation

Ny ferielov: Har du nok feriedage til juleferien?

Noget tyder dog på, at flere lønmodtagere ikke har de feriedage til rådighed, som de tror, de har. De nye ferielovsregler, som trådte i kraft den 1. september, har nemlig medført en helt ny måde at optjene og afholde ferie på. Det betyder fx, at mange slet ikke har nået at optjene nok ferie til afholdelse henover jul og nytår, lyder det fra Monika Juul Henriksen, adm. direktør i Visma Enterprise.

Er der noget, vi danskere går op i, er det juleferie med tid til familien og vores nærmeste. Og selv om julen på mange måder bliver anderledes i år, ændrer det ikke på behovet for at trække stikket og holde juleferie. Noget tyder dog på, at flere lønmodtagere ikke har de feriedage til rådighed, som de tror, de har. De nye ferielovsregler, som trådte i kraft den 1. september, har nemlig medført en helt ny måde at optjene og afholde ferie på. Det betyder fx, at mange slet ikke har nået at optjene nok ferie til afholdelse henover jul og nytår.

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september og afløste den gamle ferielov fra 1938, og vi skal derfor vænne os til en helt ny måde at optjene og afholde ferie på. Med de nye regler fulgte blandt andet begrebet samtidighedsferie, som betyder, at vi nu løbende optjener og afholder vores feriedage. Helt nøjagtigt optjener en fuldtidsansat 2,08 feriedage om måneden, som kan afholdes løbende eller spares op. Det lyder måske simpelt, men faktum er, at reglerne er nye og komplekse og skaber kaos i ferieregnskabet. 

Virksomheden Visma Enterprise er en af landets førende leverandører af løn- og HR-systemer og under­støtter hver måned 240.000 lønsedler. Administrerende direktør i Visma Enterprise, Monika Juul Henriksen, er bekymret for, at de nye og komplekse ferielovsregler får kedelige konsekvenser for flere danskeres juleferie.

Den nye ferielov er ikke bare et nyt system og nogle nye procedurer, som virksomhedernes lønansvarlige skal implementere. De nye ferielovsregler nødvendiggør, at vi tænker ferie på en helt ny måde. Med samtidighedsferie råder vi nemlig ikke som tidligere over samtlige 5 ferieuger fra ferieårets start. Nu optjenes feriedagene måned for måned, og med skæringsdato den 1. september, har vi ikke haft mange måneder til at tjene op i. Det får konsekvenser for dem, som gerne vil holde en lang juleferie. De har ganske enkelt ikke optjent nok feriedage. Vi så jo allerede i efterårsferien, at flere holdt ferie for feriedage, de ikke havde optjent, og det regnestykke kæmper flere lønningskontorer stadig med at få gjort op,” udtaler Monika Juul Henriksen.

En lang overgangsordning fra den gamle til den nye ferielov skulle ellers have sikret de danske virksom­heder tid til at forberede sig på de nye regler og informere deres medarbejderne godt og grundigt om den nye måde at optjene og afholde ferie på. Men Corona ser ud til at have ryddet også den dagsorden.

Ferielovs-virkeligheden har for alvor ramt de danske virksomheder og deres medarbejdere. Med Covid-19 indtoget i foråret og de medfølgende Corona-stimulanser, som har krævet alt opmærksomheden ude i virksomhederne, har der mange steder ikke været båndbredde nok til også at sætte en ny og kompleks ferielov på dagsordenen. Virkeligheden er nu desværre, at registrering og afholdelse af ferie under den nye ferielov endnu ikke er sat i system i mange virksomheder, og det er ikke kun en udfordring for lønnings­kontoret, det er forvirrende og utrygt for medarbejderne, der reelt set ikke ved, om de kan holde ferie til jul og nytår,” slutter Monika Juul Henriksen.

Som en hjælp til de mange lønmodtagere, der er i tvivl om, hvor mange feriedage, de har optjent og kan afholde, har Visma Enterprise udviklet en ferieberegner. Ved at indtaste ganske få data, får man med det samme svar på, hvor mange feriedage, man fx har til rådighed til jul. Den kan også hjælpe med at regne helt frem til fx sommerferien, som jo også kræver, man sparer nok feriedage op. 

Beregneren er frit tilgængelig for alle på Visma Enterprises hjemmeside.

For yderligere information eller kommetarer, kontakt venligst Head of Marketing & Communication hos Visma Enterprise, Rikke Junker Bundgaard, på 42 82 26 63.

Mere om den nye ferielov

Den nye ferielov omfatter kun de obligatoriske 5 ferieuger, hvorfor de lønmodtagere, der har forhandlet sig til en 6. ferieuge eller mere, selvsagt vil have flere feriedage at bruge af. Monika Juul Henriksen anbefaler dog, at man, uanset hvor mange feriedage, man er berettiget til, løbende holder styr på sine optjente og planlagte feriedage, da det er afgørende hvornår på året, arbejdsgiveren frigiver de ekstra ferieuger.

Under den nye ferielov har arbejdsgivere mulighed for inden for lovens rammer at give medarbejdere ferie på forskud. Men også det kræver planlægning og nye processer, som understøtter dette. Noget der, ifølge Monika Juul Henriksen, langt fra er sat i proces ude i virksomhederne og derfor ikke giver den fleksibilitet, det er tiltænkt. 

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87

Drag