Gå til hovedsiden

Den nye ferielov udfordrer lønbogholderen, HR-chefen og CFO'en

Er du økonomichef, HR-chef eller lønbogholder, så giver den nye ferielov dig en række opgaver og spørgsmål, du skal have afklaret for at kunne løse opgaverne.

Overgangsperioden fra den gamle til den nye ferielov er i gang, selvom de sidste lovændringer stadig er i støbeskeen. Der mangler præciseringer af en del procedurer og tidsfrister. Men vi ved det væsentligste – og allervigtigst netop nu er at komme i gang med de forberedelser, der er nødvendige for at bringe virksomheden bedst muligt gennem omstillingen.

Udfordringer for den lønansvarlige

I det praktiske, daglige arbejde får ændringerne stor betydning for lønadministrationen. De nye regler kræver både flere og mere komplicerede ferieberegninger end de gamle. Ferieberegninger samt registreringer og indberetninger af hver medarbejders ferietilgodehavende skal fremover ske i forbindelse med hver eneste lønkørsel og inden for snævre tidsfrister. Alt i alt stiller ændringerne markant skærpede krav til lønbehandlingen og lønsystemet. Er du lønansvarlig, skal du have afklaret om jeres nuværende lønadministration kan leve op til de nye krav. Desuden bør manuelle arbejdsgange reduceres mest muligt for at undgå enorme administrative byrder med dertilhørende større risiko for fejl.

HR-opgaverne

Ved omstillingen til den nye ferielov skal du som ansvarlig for virksomhedens HR sikre at:

  1. Ansættelseskontrakter, personalehåndbog og andre aftalepapirer ikke indeholder formuleringer i strid med den nye lovgivning.
  2. Medarbejderne bliver grundigt orienterede og føler sig trygge i forhold til, hvad de nye regler kommer til at betyde for dem. For de fleste medarbejdere bliver ændringerne i praksis umærkelige, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå usikkerhed eller udfordringer. For udvalgte typer medarbejdere er der særlige regler, og for nogle er der ændringer, som kan få betydning for ferieafvikling og feriebetaling.

Økonomichefens vigtige vurderinger og valg

Den nye ferielov kan påvirke virksomhedens økonomi væsentligt – både i forbindelse med overgangen og adskillige år frem. Som økonomichef skal du sikre dig et solidt overblik, ikke mindst med henblik på at få taget de rigtige beslutninger om den mulighed loven giver for at beholde indefrosne feriemidler i virksomheden. Blandt de mange faktorer, du skal forholde dig til, er:

  • Effekten af samtidighedsferie (feriebetaling til nyansatte fra første dag)
  • Effekten af de lovbestemte kompensationer til private arbejdsgivere
  • Virksomhedens likviditet og investeringsbehov
  • Skatteregler
  • Ind- og udlånsrenter i forhold til lønudvikling

Vil du vide mere om den nye ferielov, baggrund, virkninger, skæringsdatoer og hvad du ellers skal være opmærksom på, så hent vores guide om virksomhedens omstilling til den nye ferielov. Du kan også følge vores løbende opdatering om den nye ferielov på www.visma.dk/ferielov.

Mest læste