Gå til hovedsiden

Husk at få din el- og vandafgift refunderet!

Vidste du at det er muligt og få fradrag for en del af dine energi- og vandafgifter som momsregistreret? Vi giver dig et overblik her.

El- og vandafgift

Vidste du at du kan få fradrag for nogle af de energi- og vandafgifter du har? Du betaler dine energi- og vandafgifter til din leverandør, men som momsregistreret kan du få fradrag for nogle af disse afgifter, når de går til visse formål. Herudover blev afgiftsreglerne ændret med virkning fra 1. januar 2014, så det nu er blevet enklere at få godtgjort el- og vandafgift.  Virksomheder, der anvender brændsler til procesformål har derudover også ret til en større refusion af afgifterne på de brændsler, der anvendes hertil.

Vi giver her et overblik over, hvad du kan få godtgjort og, hvor stor en andel af henholdsvis elafgiften, brændselsafgiften og vandafgiften, der kan godtgøres.

Elafgift – hvad kan din virksomhed få godtgjort?

De fleste virksomheder kan få godtgjort elafgiften i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms.

Virksomheder kan normalt få godtgjort afgift af elektricitet, idet elektricitet som hovedregel anses for benyttet til procesformål, hvor afgifter godtgøres. Procesformål er f.eks. elektricitet brugt til drift af maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr, pumper og motorer..

Du kan se konkrete fradragssatser på Skats hjemmeside

Elektricitet, hvor afgiften ikke godtgøres

Liberale erhverv

Uanset om elforbruget vedrører omsætningen af momspligtige ydelser, kan virksomheder inden for liberale erhverv som hovedregel ikke få godtgjort elafgiften.

Liberale erhverv, der som hovedregel ikke kan få refunderet elafgiften:

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration)
 • Forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger
 • Landinspektører
 • Mæglere
 • Reklamevirksomheder
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører

Vandafgift- hvad kan din virksomhed få godtgjort?

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort deres vandafgift i samme omfang, som de har fradrag for moms. Har virksomheden fradrag for momsen, kan virksomheden få godtgjort vandafgiften, som er på 6,13 kr. pr. m3 vand (2014-niveau).

Hvordan får du refunderingen?

Afgifterne fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

 • På din momsindberetning er der felter til fradrag for følgende afgifter: olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift.
 • Hvis du kan få fradrag, skal du indberette energiafgifterne i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør.

Er du ikke momsregistreret, kan du ikke trække energiafgifterne fra.

Mest læste

 • Visma trækker i trøjen for en god sag

  I dag er det 1. marts og dermed også forårets første dag i kalenderen. Det har dog ikke været det, der har været det store samtaleemne i Visma House i Carlsberg Byen i dag men i stedet har vi markeret #fodboldtrøjefredag med farverige fodboldtrøjer, konkurrencer og stadionplatte for at støtte om Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag.

 • Ret til provision under ferien?

  Får din medarbejder provision, skal du være opmærksom på, at vedkommende har ret til at blive kompenseret for den mistede provision under ferien. Men hvordan skal løn under ferie beregnes, når medarbejderne også får udbetalt provision? Er du nysgerrig, så læs mere her.

 • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

  Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.