Gå til hovedsiden

Udfordrende opgaver med mangfoldige teknologier

Siden jeg startede hos Visma Consulting har jeg været tilknyttet ét projekt/produkt.

Produktet hedder vTrack, og er et system der oprindeligt var udviklet til og brugt af EU medlemslandende til, at leve op til EU kravene om overvågning af større fiskefartøjer. I dag lever vTrack også op til krav fra andre organisationer og lande. vTrack et webbaseret standardsystem, som dog bliver tilpasset i et vist omfang til de forskellige kunder. Ideen er på sigt, at i stedet for at bygge specialtilpassede versioner til kunderne, så skal mest muligt ligge i samme byg, hvor man i stedet med nogle mindre justeringer kan give kunden de ønskede tilpasninger.

De fleste af mine arbejdsopgaver i vTrack har været en del af opgraderingen af produktet. Produktet er naturligvis under løbende opgradering/forbedring, især i forhold til den funktionalitet kunderne efterspørger, men i øjeblikket er vi i gang med at skifte hele frontenden ud. Det er en proces der tager tid, især når andre mere presserende opgaver må laves først, og op til nye releases.

Som det ser ud i dag, er vTrack en blanding af flere teknologier:

  • I den gamle version lå det meste af forretningslogikken i JSP-siderne. Nogle af disse sider er endnu i brug.
  • For 2 år siden startede man at konvertere JSP siderne til JavaServerFaces (JSF) teknologi. Denne konvertering blev dog aldrig endeligt fuldført, men de fleste af de nuværende sider er i JSF.
  • Sidste år blev det besluttet at konvertere frontenden til Spring teknologi. Dette betyder, at JSF siderne skal konverteres udover de resterende JSP sider. Fordelen er dog, at den bagvedliggende forretningslogik i JSF siderne kan genbruges.
  • Forretningslogikken er udviklet i Java.
  • I back-enden er der en Oracle database server, som har været den samme hele tiden.

Mine opgaver består således primært af at sætte mig ind i og forstå, hvordan de gamle sider virker og derefter udvikle de nye sider med det samme (og nogle gange lidt ekstra) funktionalitet. Eftersom at jeg også er med til at implementere flere af de nye funktionaliteter, som kunderne efterspøger, bliver disse som oftest slået sammen med opgraderingen, således at der ikke behøves at lave ændringerne i de gamle sider først, for derefter senere at opgradere dem. Dog er det nogle gange nødvendigt at tilpasse de gamle sider, idet at det kan være presserende ændringer der er nødvendige hurtigst muligt.

Ud over de ovenfornævnte teknologier, får jeg også fingrene ned i flere andre teknologier, herunder jQuery, JavaScript, HTML og SQL. Årsagen til dette er, at jeg arbejder på både præsentationslaget og det logiske forretningslag, udover at definere SQL syntaksen, der skal lave forespørgslerne til databasen.

Det daglige arbejde

En typisk arbejdsdag foregår ellers ved, at man starter med at arbejde på en af de opgaver man har fået tildelt. Ved middagstid holder teamet et kort statusmøde med Kanban-boardet foran os. Her siger alle hvilke opgaver de er i gang med og, hvilke potentielle udfordringer de måtte have. Ellers bliver der kigget på backloggen, for at se hvilke kommende opgaver der er, og hvad prioriteringen af disse er. Efter det, arbejdes der videre fra hvor man slap.

Hele teamet bag vTrack produktet sidder i samme lokale, hvilket gør det meget nemt og hurtigt at spørge ind til forskellige ting, jeg kan være i tvivl om. Fordi at produktet er så omfattende, kan det nogle gange være svært, at forstå i hvilken sammenhæng det man laver skal bruges, og derfor er det rart at kunne få et hurtigt svar. Dermed kan vi alle få gavn af vidensdelingen, fordi der er flere eksperter i teamet, der er i besiddelse af en masse implicit viden.

Et andet forum for vidensdeling er faggrupperne og Yammer. Jeg er med i Java faggruppen og der bliver typisk holdt spændende oplæg, som enten kan være relevante for den teknologi, man arbejder med, eller inspiration til noget man kan komme til at arbejde med.

Jeg er rigtigt godt tilfreds med min første tid hos Visma Consulting, hvor jeg arbejder med nogle spændende opgaver og har nogle flinke arbejdskollegaer.

Mest læste