Udfordrende opgaver med mangfoldige teknologier

Siden jeg startede hos Visma Consulting har jeg været tilknyttet ét projekt/produkt.