Gå til hovedsiden

Vil I nu også have penge for jeres varer??

Manglende eller for sene betalinger fra kunderne påvirker din virksomheds drift. Det er derfor essentielt at sikre, at der er en intern procedure for virksomhedens debitorstyring. Læs blogindlægget og få inspiration til, hvordan en fornuftig procedure for debitorstyring kan se ud i din virksomhed.

Debitorstyring

Kunder er typisk glade for de varer og ydelser, der bliver købt og vil ofte gerne betale fuld pris. Alligevel sker det, at nogle kunder konsekvent vælger at betale for sent, andre bliver ramt af begrænset likviditet m.v. Uanset årsag, så påvirker den manglende eller for sene betaling din virksomheds drift.

Kan din virksomhed klare sig uden likviditet?

Likviditet er en begrænset ressource, der kræver løbende styring, men også en nødvendig faktor for, at virksomheden kan blive ved med at eksistere og vækste.

Det kan være dyrt for din virksomhed, hvis kunderne ikke betaler rettidigt. Manglende betalinger fra kunder betyder kapitalbinding i debitormassen og kan i værste fald medføre større tab for din virksomhed og dyre renteudgifter til banken.

Sørg for, at din faktura står øverst på listen

Inddrivelse af tilgodehavender kan være en tung, ressourcekrævende og kostbar proces. Det er derfor essentielt at sikre, at der er en intern procedure for virksomhedens debitorstyring, så der er likviditet nok til at betale lønninger, afdrag, leverandørfakturaer m.v.  Interne procedurer skal også sikre et godt forhold til kunderne. En god procedure er også med til at opdrage kunder og adfærdsregulere, så netop din virksomheds faktura ikke bliver fravalgt ved næste betalingskørsel.

Får I gjort nedenstående i dag?

 • Udsendelse af rykker 1 (venlig påmindelse) straks efter forfaldsdato
 • Udsendelse af rykker 2 (inkassovarsel) 10 dage efter udsendelse af rykker 1
 • Stop for leverance af varer/ydelser ved manglende betaling på trods af rykker 1+2
 • Overdragelse af sagen til inkasso, når der ikke kan rykkes mere (umiddelbart 10 dage efter rykker 2)

I vores fact sheet kan du få svar på mange spørgsmål inden for debitorstyring og inspiration til, hvordan en intern debitorstyringsprocedure kan sættes op.

HUSK, dine kunder er glade for jeres services og produkter, men I skal jo have betaling for det, I leverer – det er jeres eksistensgrundlag.

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan inddrive tilgodehavender på en smart og effektiv måde? Download vores fact-sheet og kontakt Benjamin Jahic på 40 46 53 26 eller mail så finder vi en løsning.

Mest læste

 • Mød vores kollega Thea Rønn

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.

 • Den gode fratrædelsessamtale

  Den gode fratrædelsessamtale

  En fratrædelsessamtale bruges, når en medarbejder fratræder sin stilling. Den bruges af arbejdsgiver til at få “feedback” om medarbejderens erfaringer i virksomheden til brug for fremtiden, og samtalen bruges af den fratrædende medarbejder til at videregive information og få en afslutning på ansættelsesforholdet.

 • Mød vores kollega Katrine Pedersen

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.