Gå til hovedsiden

Hvilke kompetencer har en forretningskonsulent?

Hos Visma Consulting har vi en række medarbejdere med jobtitlen “Forretningskonsulent”. Betegnelsen forretningskonsulent bliver i danske virksomheder brugt lidt i flæng, og afhængigt af branche vil jobbets indhold kunne variere en del. Hos os ville det nok være mere præcist at kalde det for en “It-forretningskonsulent”, da konsulentens væsentligste rolle er at afdække kundens forretningsmæssige behov og være garant for at behovene bliver styrende for implementeringen af en fyldestgørende it-løsning. Populært sagt en brobygger mellem forretningen og it.

Men hvilke kompetencer skal være på plads hos forretningskonsulenten for at kunne udfylde denne rolle? Hvad skal man som forretningskonsulent vide noget om?

Hos Visma Consulting har vi en faggruppe, der beskæftiger sig med disciplinen forretningsanalyse – og dermed indholdet af forretningskonsulentens arbejde. Vores erfaring viser os, at en succesfuld forretningskonsulent skal have kompetencer indenfor følgende områder:

analytiske kompetencer, kendskab til kundens forretningsdomæne, konceptuel forståelse for it og kommunikative evner

Analytiske kompetencer, metoder og værktøjer – “Værktøjskassen skal være i orden”
Det er vigtigt, at man som forretningskonsulent er analytisk og struktureret, og har en række metoder og værktøjer, man kan bringe i spil til kortlægning og analyse af kundens behov. Eksempler på dette kunne være evnen til at udarbejde en business case eller gennemføre en analyse af kundens forretningsprocesser (hvad værktøjskassen mere præcist bør indeholde, tror jeg, vi vender tilbage til i et senere blogindlæg).

Kendskab til kundens forretningsdomæne – “Vi skal vide, hvad kunden arbejder med”
Kendskab til kundens forretningsdomæne er i mange projekter en styrke. Jeg vil dog påstå, at en dygtig forretningskonsulent kan arbejde med et hvilket som helst forretningsdomæne og skabe værdi, alene ved sin erfaring og ved at stille de rigtige spørgsmål og anvende de rigtige værktøjer. Der er dog heller ingen tvivl om, at arbejdet er lettere, hvis man samtidigt har indblik i, hvad kundens forretning handler om. Hurtigt at kunne sætte sig ind i kundens forretning, er også en del af det at være forretningskonsulent.

Konceptuel forståelse for it – “Vi skal forstå, hvilken teknisk løsning, der bedst opfylder kundens behov”
Og da vi nu befinder os i it-branchen, skal man som forretningskonsulent også vide noget om it. Det skal ikke være på samme niveau som en softwarearkitekt, men en konceptuel forståelse for, hvilke typer løsninger, der vil kunne opfylde kundens behov, og hvordan de grundlæggende fungerer, er nødvendigt. Faktisk vil jeg vove at påstå, at det i mange henseender er en fordel, at forretningskonsulenten netop ikke kan gå ned i alle tekniske detaljer, idet der ville være en fare for at stirre sig blind på teknikken, frem for at bevare fokus på forretningens behov.

Kommunikative evner, facilitering og professionalisme – “Vi skal kunne tale med såvel forretningen som it”
Kommunikation er oftest en svær størrelse i it-projekter, da forskellige fagdiscipliner nogle gange med forskellige dagsordner skal samarbejde om at skabe den gode løsning. Her er det forretningskonsulentens rolle at hjælpe med at facilitere det fælles fodslag og sikre, at forretningens mål med løsningen nås. Det hører derfor naturligt til forretningskonsulentens rolle at kunne facilitere en workshop eller en proces. Herunder hører også de lidt mere bløde egenskaber som evnen til at lytte eller få forskellige parter til at indgå kompromisser.

Der findes naturligvis mange forskellige nuancer af ovenstående kompetencer og mange forskellige roller, som forretningskonsulenten kan have i de forskellige opgaver, som han eller hun kastes ud i. Men hvad synes I? Hvad er de vigtigste kompetencer i rollen som (it-) forretningskonsulent?

Mest læste