Vejledning i det offentlige ejerregister

Husk: Indtastning af ejerforhold i ejerregisteret

Erhvervsstyrelsen åbnede den 15. december 2014 for selskabers indtastning af ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister på VIRK.dk. Denne registrering erstatter således årsregnskabslovens krav. Det vides endnu ikke, hvornår ophævelsen af kravene i årsregnskabsloven træder i kraft.

De indledende registreringer kan foretages i perioden 15. december 2014 – 15. juni 2015 for alle eksisterende aktie-, anparts-, partner-, iværksætter- og europæiske aktieselskaber (ejerforhold på 5 % eller mere).

For nyetablerede selskaber skal ejerne indtastes senest 2 uger efter stiftelsen.

Forpligtelsen til at føre ejerbog vedvarer uændret. Virksomhederne kan vælge at føre ejerbogen selv eller f.eks. vælge Erhvervsstyrelsens nye online ejerbog. Herfra overføres udvalgte oplysninger automatisk til ejerregistret. Det offentlige Ejerregister åbner for offentlige den 15. juni 2015. Såfremt registreringen ikke er foretaget inden fristen, kan det straffes med bøde.

Visma kan løse opgaven for dig

Dette kræver dog, at vi har følgende:

  • Selskabets NemID, Digital Signatur eller anden adgang til Det Offentlige Ejerregister
  • Liste over selskabets ”betydelige ejere” samt ejernes bekendtgørelser om ændringer i ejerforhold.

 

Tabita er statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse og har mange års erfaring med regnskabsmæssig rådgivning til både små og store virksomheder. I Visma Services Danmark A/S er Tabita leder af afdelingen for regnskabsmæssig rådgivning. Siden december 2016 arbejder Tabita i Azets og er her leder af afdelingen for regnskabsmæssig rådgivning.