Husk: Indberet grundregistreringer hos SKAT

Nu kan du foretage engangsindberetning af uudnyttet underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013. Den 1. oktober 2014 åbnede SKAT for indberetning af vigtige oplysninger omkring selskabers grundregistreringer. Dette medfører blandt andet, at selskaber, fonde og foreninger skal foretage en engangsindberetning af uudnyttede underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013 samt historiske skattefri omstruktureringer, der har tilknytning hertil frem til ...
Vejledning i det offentlige ejerregister

Husk: Indtastning af ejerforhold i ejerregisteret

Erhvervsstyrelsen åbnede den 15. december 2014 for selskabers indtastning af ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister på VIRK.dk. Denne registrering erstatter således årsregnskabslovens krav. Det vides endnu ikke, hvornår ophævelsen af kravene i årsregnskabsloven træder i kraft. De indledende registreringer kan foretages i perioden 15. december 2014 – 15. juni 2015 for alle eksisterende aktie-, anparts-, partner-, iværksætter- og europæiske aktieselskaber ...