Gå til hovedsiden

Ny lov om ansættelsesklausuler

Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Har du styr på, om jeres kontrakter (stadig) overholder loven? Læs blogindlægget og find ud af det.

Ny lov om jobklausuler
Ny lov om jobklausuler

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler (job-, konkurrence- og kundeklausuler), der træder i kraft den 1. januar 2016

Loven begrænser brugen af ansættelsesklausuler, og det bliver dyrere for virksomhederne at bruge disse klausuler fremover, da kompensationen bliver højere, og der ikke længere vil være mulighed for fuld modregning, hvis/når medarbejderen opnår nyt arbejde.

Den nye lov gælder for ansættelsesklausuler, der indgås fra den 1. januar 2016 for alle lønmodtagere.  Den nye lov vil også omfatte konkurrenceklausuler for administrerende direktører.

Det er værd at bemærke, at ansættelsesklausuler der er indgået før 1. januar 2016 vil gælde frem til den 1. januar 2021. Det betyder, at der fremover vil være forskellige regler på området afhængigt af, hvornår klausulerne er indgået.

Hvad ændres

Jobklausuler

Fra 1. januar 2016 forbydes jobklausuler mellem to virksomheder eller en medarbejder og en virksomhed undtagen ved virksomhedsoverdragelse, hvor der kan aftales en jobklausul af op til seks måneders varighed.

Konkurrenceklausul

Fra 1. januar 2016 kan en konkurrenceklausul (og kombinerede klausuler) kun indgås med en medarbejder, der har en “helt særligt betroet stilling”. Tidligere skulle medarbejderen blot indtage en ”særligt betroet stilling”. Det skal skriftligt oplyses i klausulen, hvad det er i medarbejderens stilling der gør, at klausulen er nødvendig.

Kundeklausul

Fra 1. januar 2016 kan der kun indgås kundeklausuler, der omhandler kunder, som medarbejderen har været i forretningsforbindelse med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsen. Medarbejderen skal have udleveret en liste over de kunder, der er omfattet af kundeklausulen. Jeg anbefaler, at kundelisten løbende opdateres, da kundeklausulen i modsat fald kan være ugyldig.

Tidsmæssig udstrækning

Med den nye lov begrænses den tidsmæssige udstrækning af ansættelsesklausuler. Hertil kommer, at klausulerne først er gyldige, når medarbejderen har seks måneders anciennitet.

Den nye lov skelner mellem ”korte klausuler” og ”lange klausuler”. En kort klausul har en varighed på seks måneder efter medarbejderens fratræden, hvorimod en lang klausul har en varighed på 12 måneder efter medarbejderens fratræden.

En kombineret ansættelsesklausul (konkurrence- og kundeklausul) kan maksimalt være gældende i seks måneder efter medarbejderen er fratrådt.

Alle klausuler kan opsiges med en måneds varsel fra arbejdsgivers side, men manglende overholdelse af loven vil medføre, at ansættelsesklausulerne er ugyldige.

Kompensation

Med den nye lov skal alle lønmodtagere – og ikke kun funktionærer – kompenseres for at påtage sig en klausul. Der er tale om en løbende udbetaling på mellem 16-60% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen skal udbetales i klausulens løbetid.

Korte klausuler på op til seks måneder kompenseres med 40% af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Lange klausuler på op til 12 måneder kompenseres med 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Kombinerede klausuler kan som nævnt kun indgås for en periode af seks måneder, men skal kompenseres på samme måde som ved lange klausuler, hvilket vil sige med 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Hvis medarbejderen i klausulens løbetid får andet passende arbejde, nedsættes kompensationen.

Kompensationen for konkurrenceklausuler eller kombinerede klausuler vedrørende de to første måneder skal udbetales som et engangsbeløb ved medarbejderens fratrædelse.

Definition af jobklausulerne

En jobklausul

er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

En konkurrenceklausul

er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis konkurrerende art eller tage ansættelse i en sådan.

En kundeklausul

er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

En kombineret ansættelsesklausul

er en aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.

Mest læste