Seks intense og spændende uger

Hvad fik dig til at søge ind i Graduate programmet?