CQRS med ES

Hvad betyder disse forkortelser og hvorfor kan de være vigtige for mig? Command Query Responsibility Segregation (CQRS) er en måde at opdele applikationsarkitektur, der sammenblander kendte patterns og practices, der længe har været brugt til at bygge skalerbare systemer. På nogle områder repræsenterer CQRS et brud med eksisterende tænkning, men muliggør til gengæld scenarier, der tidligere kun svært lod sig gøre. Event Sourcing (ES) repræsenterer også et brud med eksisterende tænkning i forhold til lagring af data. Frem for at gemme en aktuel tilstand af data, koncentrerer ES sig om at gemme de handlinger der forårsager skrift fra én tilstand til den næste.

BizTalk Server – dit lokale integrationsposthus

BizTalk Server kan fungere som digitalt posthus for din virksomhed og tilbyde integration mellem forskellige it-systemer, integration af virksomheder og automatisering af processer på tværs af systemer. Som integrationsplatform muliggør BizTalk Server oversættelse af dokumenter mellem forskellige standarder og kan giver et overblik over forretningens processer. Uanset om BizTalk Server anvendes til en lille eller stor opgave, vil det grundlæggende ...

Optimering af udviklingsprocesser: Konfiguration

Automatisering af gentagne manuelle processer kan optimere udviklingstiden, sikre ensartethed og modvirke menneskefejl. Udvikleren skal kunne fokusere på at løse opgaven frem for detaljer udenom. Automatisering af de processer, der ligger tæt på udviklingsmiljøet, er oplagte at integrere direkte i udviklingsmiljøet. I en udviklingsproces er der flere faser, for eksempel udvikling, test, præproduktion og produktion. Ofte vil der være forskellige ...